Thiết bị cảm biến đo bức xạ mặt trời SR15 HUKSEFLUX – Solar Z

Thiết bị cảm biến đo bức xạ mặt trời SR15 HUKSEFLUX – Solar Z là sản phẩm tiên tiến trong lĩnh vực đo lường bức xạ mặt trời, xây dựng các mạng khí tượng hay giám sát hiệu suất các nhà máy năng lượng mặt trời.

Liên hệ mua hàng: (+84) 28 6680 0198
Call Now Button