Inverter hòa lưới lưu trữ Hybrid Solax 1 pha – X1 Hybrid Gen 3

Biến tần hòa lưới lưu trữ điện mặt trời Inverter Hybrid Solax 1 pha – X1 Hybrid Gen 3 là  biên tần hòa lưới có chức năng lưu trữ. Với các chế độ làm việc như: tự sử dụng, buộc sử dụng thời gian, ưu tiên cấp dữ liệu, chế độ sao lưu, trạng thái EPS.

Liên hệ mua hàng: (+84) 28 6680 0198
Call Now Button