Hệ thống hòa lưới bám tải 10kwp tại Quận 2
Hệ thống hòa lưới bám tải 10kwp tại Quận 2
Hệ thống hòa lưới bám tải 10kwp tại Quận 2
Hệ thống hòa lưới bám tải 10kwp tại Quận 2
Hệ thống hòa lưới bám tải 10kwp tại Quận 2

25/02/2022

Zero export là giải pháp hòa lưới điện năng lượng mặt trời không phát lên lưới, nghĩa là lượng điện năng tạo ra từ hệ thống sẽ được cân bằng với nhu cầu sử dụng điện của người dùng và không đẩy ra lưới.