Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh

11/08/2019

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG SOLAR Z chủ yếu kinh doanh các lĩnh vực về năng lượng XANH và năng lượng TÁI TẠO :

- HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

- HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG