Phòng R&D của công ty SolarZ, Jsc luôn thực hiện việc nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp công nghệ mới vào lĩnh vực tái tạo, hiện chúng tôi đã tham gia vào việc nghiên cứu :

  • ỨNG DỤNG ROBOT cho lau rửa PIN NLMT bị bám bụi
  • ỨNG DỤNG TRACKING nâng cao hiệu suất PIN
  • NGHIÊN CỨU NĂNG LƯỢNG SÓNG BIỂN