CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG SOLAR Z chủ yếu kinh doanh các lĩnh vực về năng lượng XANH và năng lượng TÁI TẠO :

  • HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
  • HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG