RT1 Thiết bị cảm biến đo bức xạ và nhiệt độ mặt trời Kipp & Zonen – Solar Z

RT1 Thiết bị cảm biến đo bức xạ và nhiệt độ mặt trời Kipp & Zonen – Solar Z là thiế bị chứa các cảm biến điện tử để giám sát lượng bức xạ mặt trời. Thiết bị lắp đặt rất dễ dàng và linh hoạt, có thể tự do di chuyển từ tấm pin này sang tấm pin khác.

Liên hệ mua hàng: (+84) 28 6680 0198
Call Now Button