Vào tháng 12 năm 2023, Solar Z đã trúng thầu dự án 9Mwp do chủ đầu tư là Nhà máy Cơ Khí Chính Xác đầu tư. Được sự tin tưởng của Nhà Máy Cơ Khí Chính Xác, Đội ngũ Solar Z đã nhanh chóng bước vào công đoạn chuẩn bị bản vẽ lắp đặt hệ thống Năng lượng mặt trời 9Mwp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button